9 w ·Translate

B2B Försäljning Utbilning | Elerno.se


Elerno.se är en online B2B-säljarutbildningsplattform som hjälper dig att bli bättre på försäljning. Vi erbjuder en interaktiv och fördjupad kurs i cold calling-tekniker, avslutningstekniker och alla andra saker du behöver för att bli en toppspelare. Se vår hemsida för mer information.

https://www.elerno.se/b2b-forsaljning/

image