16 w - Translate

Mời các bạn đọc thêm các bài viết của chúng tôi về giáo dục:
http://giaoducngaynay.com/truo....ng-quoc-te-truong-so

Phân biệt trường quốc tế, trường song ngữ và trường tư thục
giaoducngaynay.com

Phân biệt trường quốc tế, trường song ngữ và trường tư thục

Trường tư thục, trường quốc tế và trường song ngữ là ba mô hình giáo dục đang được đánh giá cao. Phân biệt 3 mô hình này thế nào?