9 w ·Translate

Chefsutbildning | Elerno.se

Elerno.se erbjuder ledarutbildning och coachingprogram för chefer, chefer och arbetsledare. Vi ger även intern chefsutbildning till företag som vill öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Undersök vår webbplats för mer information.

https://www.elerno.se/ny-som-chef-chefsutbildning/

image